triển lãm sinh vật cảnh xã Hòa Thắng năm 2014

nguyenloan

Thành viên
cảm ơn các thành viên đã chia sẻ và động viên tinh thần anh em hội viên hội sinh vật cảnh xã Hòa Thắng do NguyenLoan quá bận lên chỉ tổ chức triển lãm còn hình nhờ một số anh em trong diễn đàn đưa lên vẫn tổng số tác phẩm tham gia trên 200 tác phẩm. Năm nay là năm tổ chức đầu tiên lên về quy mô cũng như chất lượng cây cũng còn có phần hạn chế chỉ ở cấp xã thôi mong mọi người góp ý để cho triển lãm năm 2015 tốt hơn.năm nay hướng cây anh em cũng chuyển dần sang cây mini tương đối lên anh em thành viên diễn đàn ở BMt cũng như hội viên xã cũng muốn được giao lưu với các thành viên trong diễn đàn để học hỏi kinh nghiệm
 
Top