triển lãm lần thứ 19 bonsai đài loan những tác phẩm đặc sắc

BVDung

Thành viên tích cực
triển lãm tổ chức vào trung tuần tháng 11 nưm 2014
với những tác phẩm đặc sắc của đài loan mời anh em ghé thăm

 

BVDung

Thành viên tích cực
Trả lời: triển lãm lần thứ 19 bonsai đài loan những tác phẩm đặc sắc


 

BVDung

Thành viên tích cực
Trả lời: triển lãm lần thứ 19 bonsai đài loan những tác phẩm đặc sắc

 

bonsai_vietnam

Thành viên tích cực
Trả lời: triển lãm lần thứ 19 bonsai đài loan những tác phẩm đặc sắc

Có 4 Em trong triển lãm đã về Việt Nam

 

bonsai_vietnam

Thành viên tích cực
Trả lời: triển lãm lần thứ 19 bonsai đài loan những tác phẩm đặc sắc

Dạ, sam hương đoạt giải quán quân lần 18, Trưng bày lần thứ 19 xong vnt mang về vườn 13 Nguyễn Quang bích a
 

BVDung

Thành viên tích cực
Trả lời: triển lãm lần thứ 19 bonsai đài loan những tác phẩm đặc sắc 

BVDung

Thành viên tích cực
Trả lời: triển lãm lần thứ 19 bonsai đài loan những tác phẩm đặc sắc
 

BVDung

Thành viên tích cực
Trả lời: triển lãm lần thứ 19 bonsai đài loan những tác phẩm đặc sắc
 

BVDung

Thành viên tích cực
Trả lời: triển lãm lần thứ 19 bonsai đài loan những tác phẩm đặc sắc
 

BVDung

Thành viên tích cực
Trả lời: Re: triển lãm lần thứ 19 bonsai đài loan những tác phẩm đặc sắc

Rất nhiều tác phẩm đẹp, giá trị cao. Cảm ơn Bạn chia sẻ
bạn sáu khoe hàng 4 cây về vn vậy còn 2 cây nữa đâu
==================================


 

BVDung

Thành viên tích cực
Trả lời: triển lãm lần thứ 19 bonsai đài loan những tác phẩm đặc sắc
 

BVDung

Thành viên tích cực
Trả lời: triển lãm lần thứ 19 bonsai đài loan những tác phẩm đặc sắc


 

BVDung

Thành viên tích cực
Trả lời: triển lãm lần thứ 19 bonsai đài loan những tác phẩm đặc sắc


 

BVDung

Thành viên tích cực
Trả lời: triển lãm lần thứ 19 bonsai đài loan những tác phẩm đặc sắc

 
Top