Triển lãm Bonsai Phước Hưng - Bà Rịa 2016

trungduart

Administrator
Hình ảnh đăng tải các tác phẩm tham dự cuộc triển lãm Bonsai năm 2016 tại khu vực Phước Hưng Bà Rịa, các tác phẩm tham gia triển lãm bao gồm Bonsai nhỏ, trung và Bonsai lớn, bao gồm các tác phẩm đá cảnh.

 
Top