triển lãm bonsai châu á thái bình dương 2015(những cây đoạt giải)

BVDung

Thành viên tích cực
Trả lời: triển lãm bonsai châu á thái bình dương 2015(những cây đoạt giải)

 

BVDung

Thành viên tích cực
Trả lời: triển lãm bonsai châu á thái bình dương 2015(những cây đoạt giải)

 

BVDung

Thành viên tích cực
Trả lời: triển lãm bonsai châu á thái bình dương 2015(những cây đoạt giải) 

BVDung

Thành viên tích cực
Trả lời: triển lãm bonsai châu á thái bình dương 2015(những cây đoạt giải) 

caycuimientrung

Thành viên
Trả lời: triển lãm bonsai châu á thái bình dương 2015(những cây đoạt giải)

không nói nên lời nào luôn . thank anh chia sẻ .
 

BVDung

Thành viên tích cực
Trả lời: triển lãm bonsai châu á thái bình dương 2015(những cây đoạt giải) 

BVDung

Thành viên tích cực
Trả lời: triển lãm bonsai châu á thái bình dương 2015(những cây đoạt giải)

 

BVDung

Thành viên tích cực
Trả lời: triển lãm bonsai châu á thái bình dương 2015(những cây đoạt giải)


 

BVDung

Thành viên tích cực
Trả lời: triển lãm bonsai châu á thái bình dương 2015(những cây đoạt giải)

 

BVDung

Thành viên tích cực
Trả lời: triển lãm bonsai châu á thái bình dương 2015(những cây đoạt giải)


==================================

 

bonsaiphongcach

Thành viên mới
Trả lời: triển lãm bonsai châu á thái bình dương 2015(những cây đoạt giải)

Nhiều cây đẹp quá. Thanks a đã chia sẻ!
 

locnqa.mh

Thành viên
Trả lời: triển lãm bonsai châu á thái bình dương 2015(những cây đoạt giải)

nhìn những tác phẩm đoạt giải của họ nhìn lại những TP của nhà mình ...ko biết còn ''trũng'' đến bao giờ .
 

ptaagu

Thành viên
Trả lời: triển lãm bonsai châu á thái bình dương 2015(những cây đoạt giải)

Cảm ơn anh đã chia sẽ - Chuyên nghiệp trong cả cách trưng bày - Chả bù cho ....
 

kysuphuongpt

Thành viên
Trả lời: triển lãm bonsai châu á thái bình dương 2015(những cây đoạt giải)

nhìn quá phê ...........................
 
Top