Trang nhà của Anh chị em ở Huế!

DUC GV

Thành viên
Sơn ơi,laothinh kêu kìa..hôm nay ko ngủ được mình lại nhảy vô đây...đi đâu rồi cũng muốn về Huế...môtêrăngrứa của tui...kaka..
 

laothinh

Moderator
Sơn ơi,laothinh kêu kìa..hôm nay ko ngủ được mình lại nhảy vô đây...đi đâu rồi cũng muốn về Huế...môtêrăngrứa của tui...kaka..
Có tâm sự chi răng không ngủ, ông ở đó yên rồi chơ ra đây mần chi, ra đây có mà ăn cám. Mấy hôm nữa gặp nhé.
 
Có tâm sự chi răng không ngủ, ông ở đó yên rồi chơ ra đây mần chi, ra đây có mà ăn cám. Mấy hôm nữa gặp nhé.
===========
-Răng mà nói rứa ..."cho buồn lòng nhau"^#(^^#(^LT."?"
(Có đủ thất tình, lục dục.. mới thấy cuộc đời "có màu sắc"...)
 
Top