Tiềm năng sản xuất cây dược liệu ở ĐBSCL (Diễn giả Gs. Nguyễn Bảo Vệ)

mai vu duy

Thành viên
Tiềm năng sản xuất cây dược liệu ở ĐBSCL (Diễn giả Gs. Nguyễn Bảo Vệ)

Tại Hội Nghị thành lập Công Ty Cổ Phần Trường An Kinh Đô, Giáo sư Nguyễn Bảo Vệ (Bộ môn Khoa học cây trồng) có bài phát biểu “ Tiềm năng sản xuất cây dược liệu ở Đồng bằng Sông Cửu Long”, nội dung cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho những ai mong muốn phát triển cây dược liệu tại ĐBSCL. Quí anh chị quan tâm xin xem thêm thông tin tại
http://caab.ctu.edu.vn/csd/index.php/khuy-n-nong/hu-ng-d-n-k-thu-t/85-ti-m-nang-s-n-xu-t-cay-du-c-li-u-dbscl-gs-nguy-n-b-o-v
 
Top