Tiết kiệm nhánh chiết,là có cây hoa giấy chơi

tuankien

Thành viên
+ YouTube Video


Lúc đầu khi nuôi nhử cho cái ngọ cây hoa giấy to ra,nhưng thấy tiếc vì hai năm chăm sóc nên em chiết để có thêm cây mới,trồng quang quật 1 chỗ thấy nó có hoa vì vậy em hôm nay thay luôn chậu đá ,các anh chị ngó xem
 
Top