Thuốc ASPIRIN"Aspirin" chữa bệnh cho cây trồng (13-07-2007) “Aspirin” cho cây trồng

bedung

Thành viên mới
Thuốc ASPIRIN"Aspirin" chữa bệnh cho cây trồng (13-07-2007) “Aspirin” cho cây trồng

"Aspirin" chữa bệnh cho cây trồng
(13-07-2007)
“Aspirin” cho cây trồng là chế phẩm do kỹ sư Hứa Quyết Chiến, Viện sinh học nhiệt đới (Viện KH&CN Việt Nam) nghiên cứu và điều chế. Loại “aspirin” này có thể chữa được 11 loại bệnh thực vật do nấm, vi khuẩn, virus gây ra trên cây trồng.

Sản phẩm này chứa hoạt chất gốc là Salicylic acid (SA), có tác dụng ức chế sự phát triển nhiều loại ký sinh sâu bệnh, ngăn chặn và hạn chế bệnh trên cây trồng.
Tuy được nghiên cứu từ những năm 80, nhưng đến tháng 9- 2001, chế phẩm này mới được Bộ NN&PTNT cấp phép sử dụng để phòng trị bệnh đạo ôn, đốm vằn trên lúa với tên thương phẩm là EXIN 4.5HP. Chế phẩm được nghiên cứu với nguyên tắc tìm ra những chế phẩm sinh học có tác dụng giảm mật độ bệnh, không cho mầm bệnh phát thành bệnh, chứ không diệt trừ như thuốc hoá học. Ngoài ra, KS. Chiến còn điều chế được một số chế phẩm đã được ứng dụng vào thực tế đồng ruộng như AIM 3.5HP phòng trừ rầy trên lúa, SH99 diệt virus ở tôm...
Năm 2005, khi bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá do virus gây hại nặng cho lúa, mà tác nhân truyền bệnh chính là rầy nâu, KS. Chiến đã nghiên cứu khảo nghiệm chế phẩm thế hệ tiếp trên nền chế phẩm EXIN 4.5HP để phòng trừ hai loại bệnh mới này.
Theo KS.Chiến, ngay từ năm 1998, thử nghiệm thuốc trên cây lúa bị bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (tuy bệnh xuất hiện lẻ tẻ) cho thấy, thuốc có tác dụng kích thích hệ thống đề kháng ở cây trồng để chống lại sự xâm nhiễm của các loại ký sinh gây bệnh, tương tự như thuốc Aspirin dùng ở người.
Trong khi chế phẩm này còn chờ xét duyệt, với sự hỗ trợ của một công ty sản xuất thuốc BVTV, KS. Chiến đã đưa thuốc của mình ra đồng ruộng thử nghiệm "chui", và cho thấy, chế phẩm có khả năng ngăn chặn được bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, bước đầu chế phẩm này hạn chế được dịch bệnh, năng suất lúa vẫn đảm bảo và được nông dân một số tỉnh ĐBSCL sử dụng.
(Nguồn tin: NTNN)
(13-07-2007)
"Aspirin" chữa bệnh cho cây trồng
(13-07-2007)
“Aspirin” cho cây trồng là chế phẩm do kỹ sư Hứa Quyết Chiến, Viện sinh học nhiệt đới (Viện KH&CN Việt Nam) nghiên cứu và điều chế. Loại “aspirin” này có thể chữa được 11 loại bệnh thực vật do nấm, vi khuẩn, virus gây ra trên cây trồng.

Sản phẩm này chứa hoạt chất gốc là Salicylic acid (SA), có tác dụng ức chế sự phát triển nhiều loại ký sinh sâu bệnh, ngăn chặn và hạn chế bệnh trên cây trồng.
Tuy được nghiên cứu từ những năm 80, nhưng đến tháng 9- 2001, chế phẩm này mới được Bộ NN&PTNT cấp phép sử dụng để phòng trị bệnh đạo ôn, đốm vằn trên lúa với tên thương phẩm là EXIN 4.5HP. Chế phẩm được nghiên cứu với nguyên tắc tìm ra những chế phẩm sinh học có tác dụng giảm mật độ bệnh, không cho mầm bệnh phát thành bệnh, chứ không diệt trừ như thuốc hoá học. Ngoài ra, KS. Chiến còn điều chế được một số chế phẩm đã được ứng dụng vào thực tế đồng ruộng như AIM 3.5HP phòng trừ rầy trên lúa, SH99 diệt virus ở tôm...
Năm 2005, khi bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá do virus gây hại nặng cho lúa, mà tác nhân truyền bệnh chính là rầy nâu, KS. Chiến đã nghiên cứu khảo nghiệm chế phẩm thế hệ tiếp trên nền chế phẩm EXIN 4.5HP để phòng trừ hai loại bệnh mới này.
Theo KS.Chiến, ngay từ năm 1998, thử nghiệm thuốc trên cây lúa bị bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (tuy bệnh xuất hiện lẻ tẻ) cho thấy, thuốc có tác dụng kích thích hệ thống đề kháng ở cây trồng để chống lại sự xâm nhiễm của các loại ký sinh gây bệnh, tương tự như thuốc Aspirin dùng ở người.
Trong khi chế phẩm này còn chờ xét duyệt, với sự hỗ trợ của một công ty sản xuất thuốc BVTV, KS. Chiến đã đưa thuốc của mình ra đồng ruộng thử nghiệm "chui", và cho thấy, chế phẩm có khả năng ngăn chặn được bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, bước đầu chế phẩm này hạn chế được dịch bệnh, năng suất lúa vẫn đảm bảo và được nông dân một số tỉnh ĐBSCL sử dụng.
(Nguồn tin: NTNN)
(13-07-2007)
"Aspirin" chữa bệnh cho cây trồng
(13-07-2007)
“Aspirin” cho cây trồng là chế phẩm do kỹ sư Hứa Quyết Chiến, Viện sinh học nhiệt đới (Viện KH&CN Việt Nam) nghiên cứu và điều chế. Loại “aspirin” này có thể chữa được 11 loại bệnh thực vật do nấm, vi khuẩn, virus gây ra trên cây trồng.

Sản phẩm này chứa hoạt chất gốc là Salicylic acid (SA), có tác dụng ức chế sự phát triển nhiều loại ký sinh sâu bệnh, ngăn chặn và hạn chế bệnh trên cây trồng.
Tuy được nghiên cứu từ những năm 80, nhưng đến tháng 9- 2001, chế phẩm này mới được Bộ NN&PTNT cấp phép sử dụng để phòng trị bệnh đạo ôn, đốm vằn trên lúa với tên thương phẩm là EXIN 4.5HP. Chế phẩm được nghiên cứu với nguyên tắc tìm ra những chế phẩm sinh học có tác dụng giảm mật độ bệnh, không cho mầm bệnh phát thành bệnh, chứ không diệt trừ như thuốc hoá học. Ngoài ra, KS. Chiến còn điều chế được một số chế phẩm đã được ứng dụng vào thực tế đồng ruộng như AIM 3.5HP phòng trừ rầy trên lúa, SH99 diệt virus ở tôm...
Năm 2005, khi bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá do virus gây hại nặng cho lúa, mà tác nhân truyền bệnh chính là rầy nâu, KS. Chiến đã nghiên cứu khảo nghiệm chế phẩm thế hệ tiếp trên nền chế phẩm EXIN 4.5HP để phòng trừ hai loại bệnh mới này.
Theo KS.Chiến, ngay từ năm 1998, thử nghiệm thuốc trên cây lúa bị bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (tuy bệnh xuất hiện lẻ tẻ) cho thấy, thuốc có tác dụng kích thích hệ thống đề kháng ở cây trồng để chống lại sự xâm nhiễm của các loại ký sinh gây bệnh, tương tự như thuốc Aspirin dùng ở người.
Trong khi chế phẩm này còn chờ xét duyệt, với sự hỗ trợ của một công ty sản xuất thuốc BVTV, KS. Chiến đã đưa thuốc của mình ra đồng ruộng thử nghiệm "chui", và cho thấy, chế phẩm có khả năng ngăn chặn được bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, bước đầu chế phẩm này hạn chế được dịch bệnh, năng suất lúa vẫn đảm bảo và được nông dân một số tỉnh ĐBSCL sử dụng.
(Nguồn tin: NTNN)
(13-07-2007)
"Aspirin" chữa bệnh cho cây trồng
(13-07-2007)
“Aspirin” cho cây trồng là chế phẩm do kỹ sư Hứa Quyết Chiến, Viện sinh học nhiệt đới (Viện KH&CN Việt Nam) nghiên cứu và điều chế. Loại “aspirin” này có thể chữa được 11 loại bệnh thực vật do nấm, vi khuẩn, virus gây ra trên cây trồng.

Sản phẩm này chứa hoạt chất gốc là Salicylic acid (SA), có tác dụng ức chế sự phát triển nhiều loại ký sinh sâu bệnh, ngăn chặn và hạn chế bệnh trên cây trồng.
Tuy được nghiên cứu từ những năm 80, nhưng đến tháng 9- 2001, chế phẩm này mới được Bộ NN&PTNT cấp phép sử dụng để phòng trị bệnh đạo ôn, đốm vằn trên lúa với tên thương phẩm là EXIN 4.5HP. Chế phẩm được nghiên cứu với nguyên tắc tìm ra những chế phẩm sinh học có tác dụng giảm mật độ bệnh, không cho mầm bệnh phát thành bệnh, chứ không diệt trừ như thuốc hoá học. Ngoài ra, KS. Chiến còn điều chế được một số chế phẩm đã được ứng dụng vào thực tế đồng ruộng như AIM 3.5HP phòng trừ rầy trên lúa, SH99 diệt virus ở tôm...
Năm 2005, khi bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá do virus gây hại nặng cho lúa, mà tác nhân truyền bệnh chính là rầy nâu, KS. Chiến đã nghiên cứu khảo nghiệm chế phẩm thế hệ tiếp trên nền chế phẩm EXIN 4.5HP để phòng trừ hai loại bệnh mới này.
Theo KS.Chiến, ngay từ năm 1998, thử nghiệm thuốc trên cây lúa bị bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (tuy bệnh xuất hiện lẻ tẻ) cho thấy, thuốc có tác dụng kích thích hệ thống đề kháng ở cây trồng để chống lại sự xâm nhiễm của các loại ký sinh gây bệnh, tương tự như thuốc Aspirin dùng ở người.
Trong khi chế phẩm này còn chờ xét duyệt, với sự hỗ trợ của một công ty sản xuất thuốc BVTV, KS. Chiến đã đưa thuốc của mình ra đồng ruộng thử nghiệm "chui", và cho thấy, chế phẩm có khả năng ngăn chặn được bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, bước đầu chế phẩm này hạn chế được dịch bệnh, năng suất lúa vẫn đảm bảo và được nông dân một số tỉnh ĐBSCL sử dụng.
(Nguồn tin: NTNN)
(13-07-2007)
"Aspirin" chữa bệnh cho cây trồng
(13-07-2007)
“Aspirin” cho cây trồng là chế phẩm do kỹ sư Hứa Quyết Chiến, Viện sinh học nhiệt đới (Viện KH&CN Việt Nam) nghiên cứu và điều chế. Loại “aspirin” này có thể chữa được 11 loại bệnh thực vật do nấm, vi khuẩn, virus gây ra trên cây trồng.

Sản phẩm này chứa hoạt chất gốc là Salicylic acid (SA), có tác dụng ức chế sự phát triển nhiều loại ký sinh sâu bệnh, ngăn chặn và hạn chế bệnh trên cây trồng.
Tuy được nghiên cứu từ những năm 80, nhưng đến tháng 9- 2001, chế phẩm này mới được Bộ NN&PTNT cấp phép sử dụng để phòng trị bệnh đạo ôn, đốm vằn trên lúa với tên thương phẩm là EXIN 4.5HP. Chế phẩm được nghiên cứu với nguyên tắc tìm ra những chế phẩm sinh học có tác dụng giảm mật độ bệnh, không cho mầm bệnh phát thành bệnh, chứ không diệt trừ như thuốc hoá học. Ngoài ra, KS. Chiến còn điều chế được một số chế phẩm đã được ứng dụng vào thực tế đồng ruộng như AIM 3.5HP phòng trừ rầy trên lúa, SH99 diệt virus ở tôm...
Năm 2005, khi bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá do virus gây hại nặng cho lúa, mà tác nhân truyền bệnh chính là rầy nâu, KS. Chiến đã nghiên cứu khảo nghiệm chế phẩm thế hệ tiếp trên nền chế phẩm EXIN 4.5HP để phòng trừ hai loại bệnh mới này.
Theo KS.Chiến, ngay từ năm 1998, thử nghiệm thuốc trên cây lúa bị bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (tuy bệnh xuất hiện lẻ tẻ) cho thấy, thuốc có tác dụng kích thích hệ thống đề kháng ở cây trồng để chống lại sự xâm nhiễm của các loại ký sinh gây bệnh, tương tự như thuốc Aspirin dùng ở người.
Trong khi chế phẩm này còn chờ xét duyệt, với sự hỗ trợ của một công ty sản xuất thuốc BVTV, KS. Chiến đã đưa thuốc của mình ra đồng ruộng thử nghiệm "chui", và cho thấy, chế phẩm có khả năng ngăn chặn được bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, bước đầu chế phẩm này hạn chế được dịch bệnh, năng suất lúa vẫn đảm bảo và được nông dân một số tỉnh ĐBSCL sử dụng.
(Nguồn tin: NTNN)
(13-07-2007)
 
Top