Thay đổi nhóm thành viên Quản lý sang Thành Viên Danh Dự

trungduart

Administrator
Sau khi BQT thống nhất và được sự đồng ý của QL ratthichbonsai yêu cầu chuyển đổi từ nhóm QL của diễn đàn sang nhóm Thành viên Danh dự và cũng là thành viên thuộc Ban của diễn đàn. Vì vậy sau hơn 1 năm thành lập nhóm thành viên danh dự tới nay tổng số diễn đàn chúng ta có 9 thành viên Danh dự và cũng thuộc nằm trong ban cố vấn trong sự phát triển của diễn đàn. Thay mặt toàn thể anh em diễn đàn xin cảm ơn sự đóng góp của anh em trong thời gian gần đây và trong tương lại.

Admin.
 
Top