Thanh lý linh sam thuần đất Bắc!

AZ13

Thành viên
Chào mọi người, em hiện có khoảng 50 cây linh sam đã trồng ngoài Bắc gần 3 năm. Lúc trước cũng sôi nổi ham chơi nhưng vì nhiều lý do nên muốn thanh lý hết cho anh em nào cần, mình ở Nam Định, cám ơn mọi người đã xem tin.
Vài cây mẫu giới thiệu mọi người, 
Top