Thanh lý chiếc chậu bonsai xưa gốm Lái Thiêu giá 800k

hohoangtuan

Thành viên
Giao lưu chiếc chậu bon sai chữ nhật gốm Lái Thiêu xưa.
Kích thước 21cm x 15cm.==================================
bổ sung cái trôn dễ nhìn cốt :
 
Top