Thanh lý chậu Lái Thiêu già đẹp (600k).

hohoangtuan

Thành viên
Cài 2 : Chậu Lái Thiêu xưa già đẹp. Tuổi khoảng 60 đến 70 năm. giá 600K giao tại SG. Miền Nam ship 50k, miền Trung -Bắc 100k.
DK miệng 36, cao 36cm : 
Top