Thanh lý cái chậu Lái Thiêu xưa già đẹp (650k)

hohoangtuan

Thành viên
MS LT 1: Chậu Lái Thiêu lưỡng long tranh châu, giá 650K giao tại SG. Miền Nam ship 50k, miền Trung -Bắc 100k.
DK miệng 36, cao 36cm :
 
Top