Thanh lý 02 lu Lái Thiêu xưa (02tr/02 cái).

hohoangtuan

Thành viên
Thanh lý 02 lu Lái Thiêu xưa (1,7tr/02 cái).

Thanh lý 02 chiếc chậu dáng thống độc sắc dòng Quảng Đông gốm Lái Thiêu xưa.
1.7 triệu giao tại SG. (Giá ship miền Nam 100k, miền Bắc 200k)
Chiều cao 37cm.
Kính mời.

cái 2 : 
Top