Thanh lý 01 bề cạn bonsai chữ nhật Lái Thiêu xưa (700k)

hohoangtuan

Thành viên
Thanh lý 01 bề cạn bonsai chữ nhật Lái Thiêu xưa (650k)

Giao lưu chiếc bể bonsai gốm Lái Thiêu xưa.
Kích thước 25x 18cm.
 
Top