Thanh lí toàn bộ vườn cây

dungmap124

Thành viên
Chào cả nhà, vì có việc riêng nên em thanh lí hết toàn bộ cây trong vườn nhà. Kính mong ACE ủng hộ!

Giá cả vườn 18tr.

Xem cây tại vườn (Đc:Thanh An-Dầu Tiếng- Bình Dương)
Gần 50 cây đã chọn lọc sau 4 năm sưu tầm, chủ yếu BTP và cây nguyên liệu

Chú ý: Cây bán tại vườn 
Top