thủy sinh bán cạn, non bộ kiểu mới

dã quỳ

Quản lý mới
thông tin kỹ thuật

bể dài 930, rộng 700, cao mặt sau 700, mặt trước 23. Kiếng 8ly mài tất tần tật, tự dán

nền tự lo

cây: đinh lăng, cau hương, trường thọ, rêu mini Taiwan ươm cạn và linh tinh các cái chưa trồng

mới lên cây, chưa trồng thủy sinhsẽ tiếp tục trồng cây đến khi hoàn thiện
 
Top