Thấy gì chụp ấy

trungduart

Administrator
Dũng có chụp nhiều nhưng chưa soạn lại để chém gió với hùng, và cần đó hic hẹn ngày mai nha.

Cô này có phải bạn gái anh DUNGVAN không anh?
NGhe thiên hạ bàn như vậy......
 
Top