Thêm quản lý vào các chuyên mục

trungduart

Administrator
Hiện nay diễn đàn có 2 chuyên mục với lượng bài viết và QL chuyên mục tốt hơn, BQT quyết định đề cử thêm 2 QL vào các chuyên mục sau:

Quản lý Dungvan QL thêm chuyên mục Mua bán trao đổi
Quản lý gionui QL thêm chuyên mục Kinh nghiệm nghệ nhân.

Thông báo nhằm giúp thành viên theo dõi và cần hỗ trợ từ QL chuyên mục của mình
 
Top