Thành viên mới, chưa biết gì luôn.

Phú Hữu

Thành viên mới
Mình được người bạn cho một cây, hôm trước ra hoa như vầy. Các bạn giúp mình biết tên nó là gì ạ. Cảm ơn mọi người.
 

tranmang

Thành viên
Lan Cattleya- loại này hoa thơm bạn xuống trang nói về lan bên dưới diễn đàn này sẽ rõ
 
Top