Tổng hợp Vạn Niên Tùng Vườn Kiểng Đăng Khoa [updating...]

neoman_it

Thành viên mới
T-VN LM001 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM001
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 80 cm
Hoành: 46 cm
Tàn Phong Ngang: 115 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN GL002 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN GL002
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 100 cm
Hoành: 60 cm
Tàn Phong Ngang: 150 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN GM003 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN GM003
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 130 cm
Hoành: 40 cm
Tàn Phong Ngang: 150 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN GM004 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN GM004
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 100 cm
Hoành: 40 cm
Tàng Phong Ngang: 140 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN GM005 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN GM005
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 85 cm
Hoành: 50 cm
Tàng Phong Ngang: 180 cm
Dáng: Bay
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN GL006 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN GL006
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 135 cm
Hoành: 60 cm
Tàng Phong Ngang: 180 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN GL007 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN GL007
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 160 cm
Hoành: 60 cm
Tàng Phong Ngang: 170 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN GL008 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN GL008
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 143 cm
Hoành: 47 cm
Tàng Phong Ngang: 148 cm
Dáng: Trực lắc
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN GM009 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN GM009
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 145 cm
Hoành: 45 cm
Tàng Phong Ngang: 200 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


Vạn Niên Tùng
T-VN MS010 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN MS010
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 36 cm
Hoành: 30 cm
Tàng Phong Ngang: 77 cm
Dáng: Nhân văn
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN LM011 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM011
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 90 cm
Hoành: 45 cm
Tàng Phong Ngang: 120 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN MM012 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN MM012
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 90 cm
Hoành: 50 cm
Tàng Phong Ngang: 63 cm
Dáng: Trực lắc
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN MS013 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN MS013
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 110 cm
Hoành: 32 cm
Tàng Phong Ngang: 120 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN MS014 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN MS014
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 97 cm
Hoành: 35 cm
Tàng Phong Ngang: 160 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN MS015 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN MS015
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 69 cm
Hoành: 30 cm
Tàng Phong Ngang: 59 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991
 

neoman_it

Thành viên mới
T-VN ML016 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN ML016
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 122 cm
Hoành: 55 cm
Tàng Phong Ngang: 180 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN ML017 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN ML017
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 125 cm
Hoành: 53 cm
Tàng Phong Ngang: 170 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN LL019 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LL019
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 75 cm
Hoành: 53 cm
Tàng Phong Ngang: 125 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN LM020 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM020
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 72 cm
Hoành: 48 cm
Tàng Phong Ngang: 150 cm
Dáng: Bay
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991T-VN LM021 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM021
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 73 cm
Hoành: 44 cm
Tàng Phong Ngang: 130 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN LM022 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM022
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 85 cm
Hoành: 45 cm
Tàng Phong Ngang: 125 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN LM023 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM023
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 65 cm
Hoành: 45 cm
Tàng Phong Ngang: 120 cm
Dáng: Bay
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN LM024 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM024
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 64 cm
Hoành: 48 cm
Tàng Phong Ngang: 115 cm
Dáng: Bay
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN LM025 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM025
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 52 cm
Hoành: 45 cm
Tàng Phong Ngang: 93 cm
Dáng: Bay
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN LM026 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM026
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 70 cm
Hoành: 44 cm
Tàng Phong Ngang: 105 cm
Dáng: Bay
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN LL027 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LL027
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 76 cm
Hoành: 53 cm
Tàng Phong Ngang: 140 cm
Dáng: Bay
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN LM028 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM028
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 80 cm
Hoành: 45 cm
Tàng Phong Ngang: 130 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991T-VN LM029 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM029
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 90 cm
Hoành: 47 cm
Tàng Phong Ngang: 130 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991
==================================
 

namphong01

Thành viên mới
Nơi bán Vợt Muỗi giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất VIỆT NAM

Liên hệ bán buôn : 0904335518 -04.33502156
 
Top