tất cả đều không có

Ngac_Nhien_Chua

Thành viên
Một phụ nữ bước vào tiệm tạp tạp hóa và hỏi chủ cửa hàng:


- Ông có sổ tay loại nhỏ không?


- Xin lỗi bà! - Chủ tiệm đáp - Chúng tôi vừa hết hàng xong.


Người phụ nữ nhún vai, hỏi tiếp:


- Thế ông có bút chì kỹ thuật không?


- Không, loại đó chúng tôi không nhập - Chủ tiệm trả lời.


Đột nhiên, người phụ nữ cảm thấy đói bụng. Bà ta hỏi:


- Thế ông có bánh ngọt Doritos hay Nachos không?


Chủ tiệm nhún vai:


- Xin lỗi! Không có nốt thưa bà!


- Ôi Chúa ơi! - Người phụ nữ kêu lên - Nếu cái gì cũng không có như vậy thì ông đóng quách cửa tiệm lại cho rồi.


Chủ tiệm thản nhiên:


- Không có chìa khóa, thưa bà!


sưu tầm
 
Top