Tùng bé tý tẹo.

Le Manh Cuong

Moderator
Từ một cành tùng bé sau một năm được như vầy chia vui cùng các bạn.(Đăng lại bài bị mất hôm qua) 
Top