Tình yêu chó mèo

helmet

Thành viên tích cực
tình yêu như Chó với Mèo.
Yêu nhau một lúc Mèo trèo lên cây
Chó nhìn cặp mắt thơ ngây
Dẫm chân xuống đất: mẹ mày xuống không?
Mèo cuời đồ Chó lắm lông
Bố đây đếch xuống, đồ không biết trèo!
Chó ta nhìn thẳng mặt Mèo
Mày còn khinh bố, bố trèo cho coi!
Chả may ngã xuống thì toi
Chó ta lẩm bẩm, thế thôi kệ mày
Đéo thèm cái đồ mặt dày
Gọi thì chả xuống, thế này thì thôi
Dại gì cố đấm ăn xôi
Nhỡ đâu ngã xuống, thôi rồi đời trai
 

buonmy2023

Thành viên
tình yêu như Chó với Mèo.
Yêu nhau một lúc Mèo trèo lên cây
Chó nhìn cặp mắt thơ ngây
Dẫm chân xuống đất: mẹ mày xuống không?
Mèo cuời đồ Chó lắm lông
Bố đây đếch xuống, đồ không biết trèo!
Chó ta nhìn thẳng mặt Mèo
Mày còn khinh bố, bố trèo cho coi!
Chả may ngã xuống thì toi
Chó ta lẩm bẩm, thế thôi kệ mày
Đéo thèm cái đồ mặt dày
Gọi thì chả xuống, thế này thì thôi
Dại gì cố đấm ăn xôi
Nhỡ đâu ngã xuống, thôi rồi đời trai
Hay pết, phải biết dừng đúng lúc, thế mới là cao thủ.
 
Top