tác phẩm Non bộ đoạt giải Hội Hoa Xuân 2013

lnvinh

Super Moderator
NON BỘ LỚN

Giải Vàng
Tác phẩm: “XUÂN NƠI MIỀN XA”
Tác giả: LÂM NGỌC VINH – TP. HCM

 

lnvinh

Super Moderator
Giải Bạc
Tác phẩm: ”MỘT CÕI SƠN HÀ”
Tác giả: ĐỖ CAO THẮNG – TP.HCM

 

lnvinh

Super Moderator
Giải Đồng
Tác phẩm:”THỦY QUANG NHAI ẢNH”
Chủ sở Hữu: NGUYỄN TRÍ TÂM – AN GIANG

 

lnvinh

Super Moderator
Giải Khuyến khích 1
Tác phẩm:”THIÊN MÔN SƠN ĐỈNH”
Tác giả: LÊ NGỌC THÀNH – QUẢNG BÌNH – THỢ CHÍNH vườn lnvinh
 

lnvinh

Super Moderator
Giải Khuyến khích 2
Tác phẩm:”CẨM TÚ SƠN HÀ”
Tác giả: VÕ VĂN TUẤN – AN GIANG

 

lnvinh

Super Moderator
NON BỘ TRUNG:

Giải Vàng
Tác phẩm:”TÂY PHONG LĨNH”
Chủ sở hữu: NGUYỄN AN HÀ – CẦN THƠ

 

lnvinh

Super Moderator
Giải Bạc
Tác phẩm:”XUÂN MIỀN SƠN CƯỚC”
Tác giả: TRẦN MNH LONG – BẢO LỘC LÂM ĐỒNG – Học viên vườn lnvinh
 

lnvinh

Super Moderator
Giải Đồng1
Tác phẩm:”THIÊN SƠN XUÂN CẢNH”
Chủ sở hữu: NGUEY64N KHÁNH DUY – TPHCM
 

lnvinh

Super Moderator
Giải Đồng 2
Tác phẩm:” GIAI ĐIỆU MÙA XUÂN”
Tác giả: LÂM NGỌC VINH – TP HCM

 

lnvinh

Super Moderator
Giải khuyến khích 1
Tác phẩm:”CỐ HƯƠNG TÌNH”
Tác giả: NGUYỄN THÀNH HIỆP – VĨNH LONG
 

lnvinh

Super Moderator
Giải Khuyến khích 2
Tác phẩm:” THẠCH THIÊN SƠN”
Chủ sở hữu: NGUYỄN THÀNH CÔNG – ĐỒNG THÁP
 

lnvinh

Super Moderator
Giải khuyến khích 3
Tác phẩm:”HƯỚNG VỀ TRƯỜNG XA”
Tác giả: NGUYỄN HỮU PHƯỚC – TP. HCM
 

lnvinh

Super Moderator
NON BỘ NHỎ

Giải vàng
Tác phẩm:” CỔ THẠCH SƠN”
Tác giả: NGUYỄN VĂN NHỠ - TP-HCM


Giải Bạc 1:
Tác phẩm:” SƠN CẢNH NGÀY XUÂN”
Tác giả: NGUYỄN THÀNH QUANG – GIA LAI – Học Viên Vườn lnvinh
 

lnvinh

Super Moderator
Giải Đồng 1
Tác phẩm:”TUYẾT SƠN THẠCH”
Chủ Sở hữu: TRẦN QUỐC HẠNH – TP HCM
 

lnvinh

Super Moderator
Giải Đồng 2
Tác phẩm:”GIANG SƠN NHƯ HỌA”
Tác giả: NGUYỄN THÀNH HIỆP – VĨNH LONG
 

lnvinh

Super Moderator
Giải Đồng 3
Tác phẩm:”XUYÊN SƠN VŨ HỘI”
Tác giả: NGUYỄN TRUNG CHÁNH – TP HCM
 

lnvinh

Super Moderator
Giải khuyến khích 1
Tác phẩm:”MỘC THẠCH KỲ SƠN”
Chủ sở hữu: LÊ QUANG TRƯỜNG– TP. HCM
 

lnvinh

Super Moderator
Giải khuyến khích 2
Tác phẩm:”TUYẾT SƠN THỦY BẠC”
Tác giả: ĐÀO THÀNH – TP. HCM

 

lnvinh

Super Moderator
Giải khuyến khích 3
Tác phẩm:”VÂN SƠN HẠ THỦY”
Tác giả: LÊ BÁ QUANG VŨ – HUẾ
 
Top