Tài liệu hoa cảnh ứng dụng phong thủy

trungduart

Administrator
Biên soạn:Nguyễn Kim Dân

Phong thủy học là môn học về sinh thái môi trường của con người, cũng là môn học về chọn lọc môi trường; trên thực tế, nó chính là một môn khoa học tự nhiên được tổng hợp từ nhiều môn như: địa cầu vật lý học, thủy văn địa chất học, vũ trụ tinh thể học, khí tượng học, cảnh quan môi trường học, kiến trúc học, sinh thái học và tin tức nhân mạng sinh thể học…

Ở đây chúng ta chỉ giới thiệu chủ yếu về hoa cảnh với phong thủy học. Màu xanh của hoa cảnh là một vòng liên kết cơ bản nhất giữa chuỗi thực vật với chuỗi sinh vật mà con người sống dựa vào, phụ thuộc vào và không thể rời xa nó. Có thể nói môi trường màu xanh có vai trò tương đối quan trọng trong sự tồn tại suốt cả cuộc đời của con người, do đó con người không thể rời bỏ nó. “Sinh vật trường” do hoa cảnh cấu thành có ảnh hưởng rất quan trọng đối với tinh thần, tâm trạng, sức khỏe, tuổi thọ… của con người.

Sách này bao gồm:

Phần 1: PHONG THỦY VỚI HOA CẢNH
Chương 1: Hoa cảnh với phong thủy
Chương 2: Hiệu quả điều trị bằng phong thủy hoa cảnh
Chương 3: Cách sắp đặt hoa cảnh theo phong thủy

Phần 2: HOA CẢNH PHONG THỦY KHAI VẬN
Chương 1: Các chậu cảnh phong thủy
Chương 2: Các thực vật phong thủy trồng trong nước
Chương 3: Hoa phong thủy
Chương 4: Các chậu bonsai phong thủy

Phần 3: NGÔN NGỮ CỦA HOA
Chương 1: Ý nghĩa của hoa cảnh
Chương 2: Ngôn ngữ của hoa sử dụng trong các ngày lễ
Chương 3: Ngôn ngữ của các hoa được sử dụng làm lễ vật

Phần 4: HOA CẢNH CÁT TƯỜNG

Phần 5: CÁCH LỰA CHỌN VÀ PHỐI HỢP CÁC BÌNH HOA

Dowload tại các link dưới đây

Hoa cảnh ứng dụng phong thủy - Phần I Nút bấm để tải file
Hoa cảnh ứng dụng phong thủy - Phần II Nút bấm để tải file
Hoa cảnh ứng dụng phong thủy - Phần III Nút bấm để tải file
Hoa cảnh ứng dụng phong thủy - Phần IV Nút bấm để tải file
Hoa cảnh ứng dụng phong thủy - Phần V Nút bấm để tải file
 

vivu

Thành viên tích cực
Anh ơi gửi lại giúp em link die rồi anh à.

Cảm ơn Anh
Biên soạn:Nguyễn Kim Dân

Phong thủy học là môn học về sinh thái môi trường của con người, cũng là môn học về chọn lọc môi trường; trên thực tế, nó chính là một môn khoa học tự nhiên được tổng hợp từ nhiều môn như: địa cầu vật lý học, thủy văn địa chất học, vũ trụ tinh thể học, khí tượng học, cảnh quan môi trường học, kiến trúc học, sinh thái học và tin tức nhân mạng sinh thể học…

Ở đây chúng ta chỉ giới thiệu chủ yếu về hoa cảnh với phong thủy học. Màu xanh của hoa cảnh là một vòng liên kết cơ bản nhất giữa chuỗi thực vật với chuỗi sinh vật mà con người sống dựa vào, phụ thuộc vào và không thể rời xa nó. Có thể nói môi trường màu xanh có vai trò tương đối quan trọng trong sự tồn tại suốt cả cuộc đời của con người, do đó con người không thể rời bỏ nó. “Sinh vật trường” do hoa cảnh cấu thành có ảnh hưởng rất quan trọng đối với tinh thần, tâm trạng, sức khỏe, tuổi thọ… của con người.

Sách này bao gồm:

Phần 1: PHONG THỦY VỚI HOA CẢNH
Chương 1: Hoa cảnh với phong thủy
Chương 2: Hiệu quả điều trị bằng phong thủy hoa cảnh
Chương 3: Cách sắp đặt hoa cảnh theo phong thủy

Phần 2: HOA CẢNH PHONG THỦY KHAI VẬN
Chương 1: Các chậu cảnh phong thủy
Chương 2: Các thực vật phong thủy trồng trong nước
Chương 3: Hoa phong thủy
Chương 4: Các chậu bonsai phong thủy

Phần 3: NGÔN NGỮ CỦA HOA
Chương 1: Ý nghĩa của hoa cảnh
Chương 2: Ngôn ngữ của hoa sử dụng trong các ngày lễ
Chương 3: Ngôn ngữ của các hoa được sử dụng làm lễ vật

Phần 4: HOA CẢNH CÁT TƯỜNG

Phần 5: CÁCH LỰA CHỌN VÀ PHỐI HỢP CÁC BÌNH HOA

Dowload tại các link dưới đây
 
Top