SHOP Chậu TQ : cho Bonsai từ Mini đến LỚN VÀ ĐẠI

lnvinh

Super Moderator
Kích thước chậu được thể hiện trong Mã số chậu, đơn vị là cm, thể hiện theo tiêu chuẩn sau:

Chữ “L”: Size Lớn; "T": Size Trung; "N": Size Nhỏ

Chậu chữ nhật, Oval: Dài-Rộng-Cao - Chậu tròn, Chậu Ống: Đường kính-Cao

Chậu Vuông: Cạnh-cao - Chậu Lục Giác, Bát Giác: Rộng-Đườngchéo-Cao


Đơn giá được tính theo đơn vị “Cái” và là giá giao tại Vườn, người mua ở xa chỉ chịu phí vận chuyển


Thanh Toán bằng Chuyển khoản, xin vui lòng chuyển vào tài khoản:

Lâm Ngọc Vinh

Số TK: 007 1001 796 087

Tại Ngân Hàng VietComBank (VCB) chi nhánh Bến Thành TP.HCM
 

lnvinh

Super Moderator
01. Chậu Ống Lục giác OLG01: Có 2 cỡ Lớn và Nhỏ (HẾT HÀNG)

OLG01L 22-25-22 . Giá 350,000đồng

OLG01N 17-20-19 . Giá 250,000đồng


++++++++++++++++


02. Chậu Ống Lục giác OLG02: Có 2 cỡ Lớn và Nhỏ

OLG02L 20 -23 -30 . Giá 350,000đồng

OLG02N 17-20-26 . Giá 250,000đồng


++++++++++++++++


03. Chậu Ống Lục giác OLG03: Có 2 cỡ Lớn và Nhỏ

OLG03 24-27 -33 . Giá 350,000đồng


OLG03N 19 -22 -30 . Giá 250,000đồng (HẾT HÀNG)++++++++++++++++04. Chậu Ống Lục giác OLG04: Có 3 cỡ Lớn, Trung và Nhỏ

OLG04L 27 -31 -33 . Giá 350,000đồng

OLG04T 20 -23 -30 . Giá 250,000đồng

OLG04N 18-20 -26 . Giá 200,000đồng


++++++++++++++++05. Chậu Ống Lục giác OLG05: Có 2 cỡ Lớn và Nhỏ

OLG05L 35 -40-55 . Giá 600,000đồng

OLG05T 28-31 -49 . Giá 500,000đồng


++++++++++++++++
 

lnvinh

Super Moderator
06. Chậu Ống Lục giác OLG06: Có 3 cỡ Lớn, Trung và Nhỏ

OLG06L 45-50-61 . Giá 1,100,000đồng

OLG06T 36 -40 -54 . Giá 600,000đồng

OLG06N 28-32 -48 . Giá 300,000đồng


++++++++++++++++


07. Chậu Ống Lục giác OLG07: Có 2 cỡ Lớn và Nhỏ

OLG07L 21 25-29 . Giá 350,000đồng

OLG07N 17-19-26 . Giá 250,000đồng


++++++++++++++++08. Chậu Ống Tròn OT01: Có 2 cỡ Lớn và Nhỏ

OT01L 28 -20-23 . Giá 320,000đồng

OT01N 17-19-14 . Giá 280,000đồng


++++++++++++++++


09. . Chậu Ống Tròn OT02: Có 3 cỡ Lớn, Trung và Nhỏ
OT02L 28 -20 . Giá 350,000đồng

OT02T 23 -16 . Giá 250,000đồng

OT02N 18-12 . Giá 200,000đồng


++++++++++++++++10. Chậu Ống Tròn OT03: Có 3 cỡ Lớn, Trung và Nhỏ

OT03L 22 -18 . Giá 350,000đồng

OT03T 19-15 . Giá 250,000đồng

OT03N 16-13 . Giá 200,000đồng


++++++++++++++++
 

lnvinh

Super Moderator
11. Chậu Ống Vuông OV01 : Có 2 cỡ Lớn và Nhỏ

OV01L 22 -29 . Giá 400,000đồng

OV01N 17-25 . Giá 300,000đồng


++++++++++++++++12. Chậu Ống Vuông OV02 : Có 2 cỡ Lớn và Nhỏ (HẾT HÀNG)

OV02L 22 -30 . Giá 400,000đồng

OV02N 17 -25 . Giá 300,000đồng


++++++++++++++++13. Chậu Ống Vuông OV03 : Có 2 cỡ Lớn và Nhỏ (HẾT HÀNG)

OV03L 23-25 . Giá 400,000đồng

OV03N 18-21 . Giá 300,000đồng


++++++++++++++++14. Chậu Chữ Nhật Mini CN05

CN05 15-11-5 . Giá 160,000đồng


++++++++++++++++15. Chậu Chữ Nhật Mini CN06

CN06 19-13-5 . Giá 160,000đồng


++++++++++++++++
 

lnvinh

Super Moderator
16. Chậu Chữ Nhật nhỏ CN07 (HẾT HÀNG)

CN07 34-25 -12 . Giá 500,000đồng


++++++++++++++++17. Khay Mỏng Oval KHAYM01

KHAYM01L 36- 15 . Giá 400,000đồng

KHAYM01N 33-13 . Giá 300,000đồng


++++++++++++++++18. Chậu Tô Tròn TO02 ]: Có 2 cỡ Lớn và Nhỏ (HẾT HÀNG)

TO02L 26-11 . Giá 320,000đồng

TO02N 21-8 . Giá 280,000đồng


++++++++++++++++19. Chậu Tô Tròn TO03 ]: Có 2 cỡ Lớn và Nhỏ (HẾT HÀNG)

TO03L 58 -24 . Giá 600,000đồng

TO03N 38 -16 . Giá 350,000đồng


++++++++++++++++20. Chậu Tô Tròn TO05 ]: Có 3 cỡ Lớn, Trung và Nhỏ (HẾT HÀNG)

TO05L 36 -15 . Giá 250,000đồng

TO05T 29-12 . Giá 200,000đồng

TO05N 22-9 . Giá 180,000đồng


++++++++++++++++
 

lnvinh

Super Moderator
21. Chậu Tô Tròn TO06 ]: Có 3 cỡ Lớn, Trung và Nhỏ

TO06L 30-20 . Giá 350,000đồng

TO06T 24-26 . Giá 250,000đồng

TO06N 19-12 . Giá 200,000đồng


++++++++++++++++22. Chậu Tô Lục Giác TOLG01 ]: Có 2 cỡ Lớn và Nhỏ (HẾT HÀNG)

TOLG01L 33-35 -18 . Giá 320,000đồng

TOLG01N 25 -27-15 . Giá 280,000đồng


++++++++++++++++23. Chậu Tô Lục Giác TOLG02 ]: Có 2 cỡ Lớn và Nhỏ (HẾT HÀNG)

TOLG02L 29-33-16 . Giá 400,000đồng

TOLG02N 23 -27-13 . Giá 300,000đồng


++++++++++++++++24. Chậu Bay Vuông V01 ]: Có 3 cỡ Lớn, Trung và Nhỏ (HẾT HÀNG)

V01L 40 -28 . Giá 750,000đồng

V01T 33 -23 . Giá 650,000đồng

V01N 27-19 . Giá 250,000đồng


++++++++++++++++25. Chậu Bay Vuông V02 ]: Có 3 cỡ Lớn, Trung và Nhỏ (HẾT HÀNG)

V02L 40-28 . Giá 750,000đồng

V02T 34-24 . Giá 650,000đồng

V02N28-20 . Giá 250,000đồng


++++++++++++++++
 

lnvinh

Super Moderator
26. Chậu Chữ Nhật CN01 ]: Có 2 cỡ Lớn và Nhỏ (HẾT HÀNG)

CN01L 61-41-14 . Giá 800,000đồng

CN01N 51-32-12 . Giá 600,000đồng


++++++++++++++++27. Chậu Chữ Nhật CN02 ]: Có 2 cỡ Lớn và Nhỏ (HẾT HÀNG)

CN02L 76 -59-19 . Giá 1,500,000đồng

CN02N 60 -42-14 . Giá 800,000đồng


++++++++++++++++28. Chậu Chữ Nhật CN03 ]: Có 2 cỡ Lớn và Nhỏ (HẾT HÀNG)

CN03L 77-59 -19 . Giá 1,600,000đồng

CN03N 61-42-14 . Giá 850,000đồng


++++++++++++++++29. Chậu Tô Bát Giác LYBG01 ]: Có 3 cỡ Lớn, Trung và Nhỏ (HẾT HÀNG)

LYBG01L 50-55-30 . Giá 800,000đồng

LYBG01T 41-45-24 . Giá 700,000đồng

LYBG01N 33-36-19 . Giá 250,000đồng


++++++++++++++++30. Chậu Ly Lục Giác LYLG02 ]: Có 3 cỡ Lớn, Trung và Nhỏ

LYLG02L 58-65-46 . Giá 1,000,000đồng

LYLG02T 51 -59 -36 . Giá 800,000đồng

LYLG02 42-47 -31 . Giá 300,000đồng


++++++++++++++++
 

lnvinh

Super Moderator
31. Chậu Ly Lục Giác LYLG03 ]: Có 3 cỡ Lớn, Trung và Nhỏ

LYLG03L 51-59-40 . Giá 950,000đồng

LYLG03T 43-49-34 . Giá 750,000đồng

LYLG03T 34-39 -28 . Giá 250,000đồng


++++++++++++++++32. Chậu Ly Lục Giác LYLG04 ]: Có 2 cỡ Lớn và Nhỏ

LYLG04L 52-59 -41 . Giá 950,000đồng

LYLG04T 43 -49-34 . Giá 750,000đồng


++++++++++++++++


33. Chậu Oval OVL01 ]: Có 2 cỡ Lớn và Nhỏ (HẾT HÀNG)

OVL01L 68-53-22 . Giá 850,000đồng

OVL01N 58-44-18 . Giá 750,000đồng


++++++++++++++++


34. Chậu Oval OVL02 ]: Có 2 cỡ Lớn và Nhỏ (HẾT HÀNG)

OVL02L 78-60-23 . Giá 1,300,000đồng

OVL02N66- 47-16 . Giá 8,500,000đồng++++++++++++++++35. Chậu Tô Tròn To04 ]: Có 2 cỡ Lớn và Nhỏ (HẾT HÀNG)

TO04L 58-30 . Giá 800,000đồng
TO04N 50-24 . Giá 700,000đồng


++++++++++++++++
 

lnvinh

Super Moderator
36. Chậu Tô Tròn To10 ]: Có 2 cỡ Lớn và Nhỏ (HẾT HÀNG)

TO10L 29-15 . Giá 320,000đồng

TO10N 25-13 . Giá 280,000đồng


++++++++++++++++37. Chậu Ống Lục giác OLG09: Có 2 cỡ Lớn và Nhỏ (HẾT HÀNG)

OLG09L 25-29-31 . Giá 320,000đồng

OLG09N 19-22-27 . Giá 280,000đồng


++++++++++++++++
 

lnvinh

Super Moderator
“ BIG SIZE” CHẬU CHO CÂY KÍCH THƯỚC LỚN VÀ ĐẠI – GIÁ CALL: 0908 20 21 22


38. Chậu Tô Tròn To01 ]: Có 2 cỡ Lớn và Nhỏ

TO01L 81-34
TO01N 66-27


++++++++++++++++39. Chậu Tô Tròn Mỏng TO07 ]
TO07_98-23


++++++++++++++++40. Chậu Tô Tròn Mỏng TO08 ]
TO08 98-23


++++++++++++++++41. Chậu Tô Tròn Cao TO09 ]

TO09 81-41


++++++++++++++++42. Chậu Tô Tròn Cao Có chân TOC10 ] ]: Có 2 cỡ Lớn và Nhỏ

TOC10B 101-51

TOC10A 100-56


++++++++++++++++43. Chậu Chữ Nhật CN04 ] ]: Có 2 cỡ Lớn và Nhỏ (HẾT HÀNG)

CN04L 121-90-19

CN04 101-76 -14


++++++++++++++++44. Chậu Chữ Nhật CN07 ] ] (HẾT HÀNG)

CN04 123-78 -32


++++++++++++++++45. Chậu Ly Lục Giác LYLG05 ] ] (HẾT HÀNG)

LYLG05 115-134-65


++++++++++++++++46. Chậu Ống Lục Giác OLG08 ] ] (HẾT HÀNG)

OLG08 66 -70-76

++++++++++++++++
 

QNK

Thành viên
chúc anh đắt hàng, sao mới có vài cái vậy anh? Cây sam núi của em tàn ổn chưa? nếu ổn rồi đợt chậu này về có em nào hợp với nó ko? nếu có giờ em qua anh vô chậu em khiêng về luôn. Sốt ruột đưa nàng về dinh rồi anh, hi.
 

lnvinh

Super Moderator
Trả lời: Re: SHOP Chậu TQ : cho Bonsai từ Mini đến LỚN VÀ ĐẠI

chúc anh đắt hàng, sao mới có vài cái vậy anh? Cây sam núi của em tàn ổn chưa? nếu ổn rồi đợt chậu này về có em nào hợp với nó ko? nếu có giờ em qua anh vô chậu em khiêng về luôn. Sốt ruột đưa nàng về dinh rồi anh, hi.
Post chậm đó em, về hơn 50 mẫu, nửa container, có chậu cho cây Sam núi rồi đó, tha hồ chọn luộn
 
Top