Sanh đại thụ nè

ladieubong

Thành viên
cày này cổ .kỳ nhưng rễ nhỏ và nhiều wa hai thân cóver ko ăn ý vơi nhau. chưa thấydduowc sự gắn kết giữa 2 thân
 
Top