Sam trái khủng - Dáng cành rũ

nguyenquanghung

Thành Viên Danh Dự
Binh cho đủ dáng thế trong vườn,

Với lai Sam núi cũng hiếm ai làm dáng này.

Nhưng với dòng Sam,thì ưu thế cành rũ sinh trưởng rất mạnh.Đó là một ưu thế.
 

bsvuhongbvdkhb

Quản lý mới
Trả lời: Sam trái khủng - Dáng cành rũ

Binh cho đủ dáng thế trong vườn,

Với lai Sam núi cũng hiếm ai làm dáng này.
[/URL]
Nhưng với dòng Sam,thì ưu thế cành rũ sinh trưởng rất mạnh.Đó là một ưu thế.
Cắy này có lá nhìn mới phê ngen anh trai uu
 
Top