Sam trái cắt .

LinhChi4

Thành viên tích cực
Em ngán sam núi lắm.Làm mãi chẳng thành cây.Mùa này mà uốn nắn là nó đứng im cho đến mùa hè sang năm.Cái gốc thì chỉ có 1 hoặc 2 rễ ,to đùng.Bảo nó "máy mọc thêm vái cái rễ bên này cho tao" nó cứ ỳ ra đấy ,khổ thế đấy :D
 

NaTuan

Quản Lý Viên
Em ngán sam núi lắm.Làm mãi chẳng thành cây.Mùa này mà uốn nắn là nó đứng im cho đến mùa hè sang năm.Cái gốc thì chỉ có 1 hoặc 2 rễ ,to đùng.Bảo nó "máy mọc thêm vái cái rễ bên này cho tao" nó cứ ỳ ra đấy ,khổ thế đấy :D
khó thì mới phải tìm hiểu để nuôi em ah .
 
Top