Sam núi cụm rừng rất đẹp.

dungmap124

Thành viên
Cây này nhìn ngoài hay lắm cae ơi!

Đã bán 090350122...
Cây nầy đọt đỏ, theo anh MVH nói thì tỉ lệ sam trái là rất cao.

Hoành góc đo được khoảng 55


Ké thêm em Me Thái nuôi từ nhỏ, đã ra bông nhìu lần nhưng chưa đậu trái.

Đã di chuyển

Cảm ơn mọi người đã xem tin!
 
Top