Sự cố website

trungduart

Administrator
Do nâng cấp hệ thống server nên đã gián đoạn truy cập vào website trong thời gian 10 tiếng vừa qua, từ lúc 4h sáng tới 2h chiều cùng ngày, nay hệ thống đã trong quá trình hoàn tất và diễn đàn đã hoạt động trở lại, rất mong anh em thành viên diễn đàn thông cảm trong sự cố này.
 
Top