Sếu sểu sều sêu

Đông Xuân

Thành viên tích cực
Cây Sếu (Celtic Chinensis) năm thân kiểu penjing, lá ép nhỏ úp chơi, hàng không giao lưu xin đừng hỏi giá. Cây còn gọi là cây cơm nguội vàng với hàng cơm nguội mùa thu trên đường Yên Phụ, Hồ Tây. Cây này quốc tế dùng làm bonsai nhiều nhé.

 
Top