Sưu tầm một số Penjing của Tàu

Thai tue

Thành viên tích cực
Lang thang thấy có trang này của Tàu nhiều tác phẩm Penjing đẹp, copy về cho canh em tham khảo, chất lượng ảnh chụp đẹp
==================================
 
Top