Sơn liễu tàn rin quá đẹp!

dungmap124

Thành viên
Cây bán lại
Cây 1: Sơn liễu lá nhỏ đọt đỏ, dáng tự nhiên rất đẹp. Giá mới 950kCây 2: Cũng sơn liễu tàn rin Giá mới 450k
[/QUOTE]

Cảm ơn CAE đã xem tin!:)
 
Top