Quy luật hình thành cây bon sai trong tự nhiên – Phần 1

Juniperus

Thành viên
Re: Trả lời: Quy luật hình thành cây bon sai trong tự nhiên – Phần 1

Đã là bonsai thì không hình thành trong tự nhiên ... Mà chính xác phải là qua quy luật tự nhiên, qua nhãn quan người làm cây và kỹ thuật kinh nghiệm mới ra cây bonsai.
Lại cây bonsai kìa ... mới tập chơi.
Rất đúng, thi thoảng cũng nói được lời vàng ngọc.
 
Top