Qui định chung nhóm Nhà Vườn và Thành Viên Mua Bán

trungduart

Administrator
NỘI QUY KHU BÁN HÀNG TRÊN DIỄN ĐÀN​

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.​

Điều 1: Các Khu bán hàng trên Diễn Đàn (sau đây gọi tắt là KBH) là những nơi dành riêng để hỗ trợ cho các hoạt động mua bán trao đổi các sản phẩm giữa các thành viên Diễn Đàn với nhau. Các thành viên chỉ được mua bán trao đổi với nhau các sản phẩm trong lĩnh vực Sinh vật cảnh (sau đây gọi tắt là Sản phẩm, và cũng có thể được gọi bằng các tên khác như hàng, mặt hàng, hàng hoá).

Điều 2: Nội quy KBH là một phần của Nội quy Diễn Đàn. Các thành viên khi tham gia mua bán hàng trên Diễn Đàn thì đều phải có trách nhiệm tìm hiểu và tuân thủ các quy định có liên quan của Nước CHXHCN Việt Nam, các quy định của Diễn Đàn nói chung và các quy định của Diễn Đàn trong việc mua bán trao đổi nói riêng.

Điều 3: Sản phẩm mua bán/trao đổi trên Diễn Đàn phải cỏ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, minh bạch.
Nghiêm cấm mua bán trao đổi các mặt hàng không thuộc lĩnh vực SVC; những mặt hàng bị Nhà nước CHXHCN Việt Nam cấm sản xuất, tàng trữ, kinh doanh; những mặt hàng phi pháp; những mặt hàng do tiêu thụ của gian mà có; những mặt hàng mang tính phản cảm, gây mất thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Điều 4: Quy định về những thành viên được quyền tham gia mua bán/trao đổi hàng hóa trên Diễn Đàn.

1. Quyền tham gia mua hàng: Là thành viên của Diễn Đàn cây cảnh Việt nam.com.
Những người không phải là thành viên của Diễn Đàn thì không được phép tham gia vào các hoạt động mua bán trao đổi trên Diễn Đàn.

2. Quyền bán hàng: Chỉ những thành viên của Diễn Đàn được BQT cho phép thì mới được đăng bán/trao đổi Sản phẩm trong KBH trên Diễn Đàn (sau đây gọi tắt là Thành Viên bán hàng, hoặc cũng có thể được gọi là Người bán). Sự cho phép này được thể hiện bằng một Tài khoản bán hàng, có màu sắc trên nick name hoặc/và tên gọi riêng.

3. Ngoài Thành viên bán hàng ra, những thành viên khác không được đăng bán/trao đổi sản phẩm trong KBH trên Diễn Đàn, trừ những trường hợp ưu tiên được BQT cho phép.

4. Mỗi cá nhân chỉ được đăng ký một Tài khoản bán hàng.

5. Diễn Đàn chỉ thu một khoản phí từ Thành viên bán hàng để bù đắp một phần chi phí thuê và bảo trì Server của Diễn Đàn.

Điều 5: Quy định về nơi bán hàng.

1. Chỉ được mở bán hàng tại những khu vực được quy định dành riêng cho việc mua bán/trao đổi.

2. Không được bán hàng tại những khu vực chia sẻ kinh nghiệm SVC và các khu vực khác không dành cho việc mua bán/trao đổi.

Điều 6: Các thành viên Diễn Đàn khi tham gia vào việc mua bán/trao đổi Sản phẩm trong các KBH trên Diễn Đàn phải đảm bảo các nguyên tắc như văn minh, lịch sự, khách quan, trung thực, có trách nhiệm, giữ uy tín cho bản thân và cho Diễn Đàn.

Điều 7: Các thành viên Diễn Đàn khi tham gia vào việc mua bán trao đổi Sản phẩm trong KBH trên Diễn Đàn phải tự chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước BQT hoăc/và người bán/mua. Tự chịu trách nhiệm trước các Cơ quan Pháp luật của Nước CHXHCN Việt Nam cho các hành vi có liên quan của bản thân. Tự chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan - nếu có.

(Còn tiếp)
 

trungduart

Administrator
Tiếp:

CHƯƠNG II: NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ CÁCH THỨC BÁN HÀNG.​


Điều 8 : Quy định về việc mở topic bán hàng.

1. Thành viên bán hàng chỉ được mở một chủ đề (topic) bán hàng cho một Sản phẩm hoặc một nhóm Sản phẩm.
Nói cách khác: Với mỗi một sản phẩm hoặc một nhóm sản phẩm thì chỉ được đăng bán trong một topic bán hàng.

2. Trong trường hợp: Một Topic bán hàng mà hàng hóa trong topic đó đã bán xong và topic đó đã được Quản lý viên di chuyển về Lưu trữ, nhưng vì một lý do nào đó mà sản phẩm đăng bán trong topic đó lại bị hủy giao dịch thì người bán có thể chọn một trong các cách: Đề nghị Quản lý viên mở lại topic đó - nếu có thể; hoặc mở một topic khác để đăng bán lại; hoặc có thể đăng bán kèm vào một topic đang bán hàng khác nếu có cùng nội dung. Trong trường hợp này thì người bán phải ghi rõ " Hàng bị hủy giao dịch và bán lại"

3. Không mở topic để tiếp tục bán những sản phẩm mà những sản phẩm này đã bị BQT tạm dừng hoặc đình chỉ bán hàng trên Diễn Đàn. Chỉ được mở bán lại những sản phẩm này sau khi đã được BQT đồng ý bằng văn bản.

4. Sản phẩm đăng bán phải thuộc quyền sở hữu/định đoạt của người bán.
Trong trường hợp đăng bán hộ người khác thì người bán phải hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm tương tự như đối với Sản phẩm thuộc quyền sở hữu của người bán.

5. Topic bán hàng phải có đầy đủ các nội dung sau:

a. Tên Sản phẩm, các thông số kích thước của Sản phẩm, Quy cách và Chất lượng Sản phẩm.
Các mô tả cần thiết khác kèm theo – tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

b. Giá bán của Sản phẩm: Giá niêm yết hoặc giá hai bên tự thỏa thuận.

c. Các điều kiện bán hàng như cách thức nhận đăng ký mua hàng, quy cách đóng gói, vận chuyển, điều kiện giao nhận hàng hoá, điều kiện thanh toán, các điều kiện khác- nếu có.

d. Các hình ảnh chụp mô tả Sản phẩm.

6. Các nội dung nêu tại các mục a, b, c của khoản 5 điều này phải được thể hiện bằng văn bản (bài viết).
Các nội dung của khoản 5 điều này được quy định chi tiết tại các Điều 9, Điều 10, Điều 11 của bản Nội quy này.

Điều 9: Quy định về Tên Sản phẩm, Quy cách và Chất lượng của Sản phẩm.

1. Với Sản phẩm là cây sống:

a. Phải có tên của Giống, Loài, Chủng (nếu có) của cây. Tên cây bằng Tiếng Việt hoặc/và Tiếng Anh, Tiếng La - Tinh.

b. Với các Giống, Loài, Chủng cây mới, chưa thông dụng thì phải kèm theo các mô tả sơ bộ về đặc điểm (thân, cành, lá, và hoa trái - nếu có), các đặc tính sinh lý của Giống, Loài, Chủng cây đó.

c. Nếu cây không phải là cây nguyên bản; cây là gốc ghép giống; cây được ghép từ nhiều bộ phận khác nhau; cây được làm theo kiểu Tanuki; cây được được ghép từ nhiều gốc lại với nhau (trunk fusion); cây đã chết một phần:

Tất cả các đặc tính thuộc dạng này của Sản phẩm phải được nêu rõ ràng khi đăng bán.

2. Với các chủng loại Sản phẩm khác: Phải có tên Sản phẩm, tên của các vật liệu chính cấu thành nên sản phẩm, công dụng của sản phẩm - nếu có.

3. Chất lượng Sản phẩm đăng bán:

a. Với Sản phẩm là Cây phôi ( Cây phôi được hiểu là cây mới khai thác từ tự nhiên hoặc cây mới bứng từ vườn trồng):

Cây phôi phải còn tươi nguyên, cây phôi phải có khả năng sống cao khi trồng lại.

Chữ “tươi” ở đây được hiểu theo nghĩa “tươi - mới”, tức là cây phôi phải mới được khai thác/mới bứng, còn nguyên nhựa sống trong cây, chứ không phải là cây (đã bị mất nhựa, khô) ngậm đầy nước trong thân vỏ do ngâm cây trong nước hoặc do các hành động tương tự khác để làm cho cây ngậm đầy nước, trông như còn tươi.

b. Với Sản phẩm là cây phôi đã được ươm sống; Cây giống (là sản phẩm từ quá trình nhân giống tự nhiên hoặc nhân tạo); Cây bán thành phẩm; Cây thành phẩm:

Cây phải đang sống khoẻ mạnh, không bị sâu bệnh, đang phát triển tốt.

c. Với các chủng loại Sản phẩm khác: Chất lượng Sản phẩm được căn cứ theo Tiêu chuẩn chất lượng đã công bố của Nhà sản xuất hoặc hai bên mua bán tự thoả thuận.

Điều 10: Giá của Sản phẩm.

1. Giá của Sản phẩm mặc nhiên là tiền Đồng Việt nam (VND). Nếu sử dụng đơn vị tiền tệ khác ngoài VND thì phải ghi rõ.

2. Giá của sản phẩm có thể là giá chưa có hoặc đã có các chi phí khác như đóng gói, vận chuyển, giao nhận, các chi phí khác nếu có. Thành viên bán hàng phải ghi rõ khi đăng bán Sản phẩm.

3. Diễn Đàn khuyến khích việc niêm yết giá công khai khi đăng bán Sản phẩm trên Diễn Đàn.
Vấn đề niêm yết giá công khai có thể sẽ được xem xét như là một tiêu chí tốt khi đánh giá xếp hạng Thành viên bán hàng.

Điều 11: Quy định về hình ảnh chụp Sản phẩm.

1. Số lượng ảnh chụp cho một Sản phẩm:

a. Trong trường hợp bình thường: Mỗi Sản phẩm đăng bán phải chụp ít nhất 2 hình ảnh chụp 2 mặt gồm chính diện và hậu diện của Sản phẩm.

b. Đối với các Sản phẩm đặc thù hoặc các Sản phẩm có hình dáng đặc biệt mà 2 hình ảnh không thể hiện hết được hình dáng và các đặc điểm của Sản phẩm thì phải có hình chụp tất cả các mặt của Sản phẩm.

c. Trong các trường hợp Sản phẩm có lỗi hoặc có các khuyết điểm nào đó thì cần phải có thêm các hình ảnh chụp các vùng/bộ phận có lỗi hoặc khuyết điểm của Sản phẩm.

2. Dung lượng ảnh không quá lớn và cũng không quá nhỏ.
Kích thước ảnh không nhỏ hơn 640 x 480 pixels với ảnh ngang, 420 x 560 pixels với ảnh đứng.

3. Chất lượng và nội dung của các hình ảnh mô tả Sản phẩm.

a. Hình ảnh phải sắc nét, rõ ràng. Các hình ảnh phải phản ánh đầy đủ và trung thực về hình dạng, các đặc điểm và các lỗi (nếu có) của Sản phẩm.

b. Hình ảnh phải có phông nền. Trừ những trường hợp mà Sản phẩm có kích thước quá lớn, không thể sử dụng phông nền thì cần sử dụng các kỹ thuật chụp ảnh phù hợp để thể hiện rõ ràng hình dạng và các đặc điểm của Sản phẩm. Không sử dụng các kỹ thuật chỉnh sửa ảnh.

c. Các ảnh chụp phải là các hình ảnh chụp Sản phẩm tại thời điểm đăng bán. Trên các hình ảnh phải có ngày tháng năm chụp.

d. Bên cạnh Sản phẩm được mô tả, trên các hình ảnh phải có thước đo để người xem dễ dàng xác định các kích thước của Sản phẩm.
Cách để thước đo phải phản ánh trung thực về các thông số kích thước của sản phẩm.

e. Trong các hình ảnh mô tả Sản phẩm, không sử dụng các vật thể khác (ngoài thước đo) nhằm mục đích làm vật đối chứng để suy đoán các thông số kích thước của Sản phẩm.


(Còn tiếp)
 

trungduart

Administrator
Tiếp CHƯƠNG II :

Điều 12: Quyền ưu tiên khi đăng ký mua Sản phẩm đăng bán trên Diễn Đàn.

1. Khi đăng bán hàng trên Diễn Đàn, quyền ưu tiên mặc nhiên thuộc về những người mua đăng ký trực tiếp trong topic bán hàng trên Diễn Đàn, kể cả trong trường hợp Thành viên bán hàng sử dụng nhiều cách thức bán hàng cùng lúc như có nhận thêm việc đăng ký cả qua điện thoại và tin nhắn.

2. Trong topic bán hàng trên Diễn Đàn:

a. Ai đăng ký trước thì được quyền mua trước.

b. Nếu người đăng ký trước không mua nữa thì quyền ưu tiên thuộc về người đăng ký sau liền kề với người đã đăng ký trước đó, trừ trường hợp người đã đăng ký được quyền mua nhường lại trực tiếp cho một người đã đăng ký khác không kể thứ tự.

c. Việc nhường quyền mua Sản phẩm này chỉ được phép thực hiện giữa hai người có đăng ký trực tiếp trong topic bán hàng trên Diễn Đàn, không kể thứ tự đăng ký.

d. Căn cứ để xác lập quyền ưu tiên mua hàng là thời điểm lập của các bài viết đăng ký mua của người mua và bài viết xác nhận hàng đã bán của người bán.
Trong trường hợp có tranh chấp, thời điểm người bán có bài viết riêng xác nhận Sản phẩm đã bán qua điện thoại/tin nhắn được coi là thời điểm đăng ký của người mua qua điện thoại/tin nhắn.

3. Trong trường hợp nêu tại khoản 1 điều này:

a. Thành viên bán hàng chỉ được xác nhận cho người mua qua điện thoại/tin nhắn khi tại thời điểm người bán lập bài viết xác nhận thì Sản phẩm đó vẫn chưa có ai đăng ký trong topic bán hàng trên Diễn Đàn. Việc xác nhận này phải được thể hiện bằng một bài viết riêng.
Sau khi thể hiện bằng một bài viết riêng, người bán có thể chèn thêm chữ “Đã đăng ký/đã bán” vào bên cạnh Sản phẩm đăng bán.

b. Nếu thời điểm của bài viết riêng xác nhận cho người mua qua điện thoại/tin nhắn được lập sau thời điểm đã có người mua đăng ký trực tiếp trong topic bán hàng thì quyền ưu tiên thuộc về những người đã đăng ký trực tiếp trong topic bán hàng trước thời điểm người bán lập bài viết riêng này.

c. “Bài viết riêng” là một bài viết (comment) riêng, tách rời khỏi bài viết đăng bán sản phẩm đó, chứ không phải là việc chèn thêm chữ “Đã đăng ký/bán” vào chính bài đăng bán sản phẩm đó.

d. Người bán không được sửa chữa nội dung của bài viết riêng xác nhận việc “Đã đăng ký/đã bán qua điện thoại/tin nhắn” khi bài viết riêng này đã được gửi đi (gửi bài).

Nếu Hệ thống máy chủ của Diễn Đàn có bất cứ sự ghi nhận nào về việc người bán sửa chữa bài viết riêng này, kể cả trong trường hợp với lý do “Tự động gộp bài viết vì lý do post liên tục”, thì bài viết riêng này sẽ không còn giá trị xác nhận hàng đã bán qua điện thoại/tin nhắn. Trong trường hợp này quyền ưu tiên thuộc về người đăng ký trực tiếp trong topic bán hàng.

e. Trong trường hợp người bán đồng ý bán cho người mua đăng ký qua điện thoại/tin nhắn nhưng người bán chưa có xác nhận về việc này bằng một bài viết riêng trong topic bán hàng thì quyền ưu tiên vẫn thuộc về người mua đăng ký trực tiếp trong topic bán hàng trên Diễn Đàn.
Mọi lý do về việc chưa có bài viết riêng xác nhận đã bán qua điện thoại/tin nhắn vào trong topic bán hàng đều không được công nhận.

g. Trong trường hợp người đăng ký trực tiếp trên Diễn Đàn đăng ký mua sau thời điểm người bán đã xác nhận bằng một bài viết riêng cũng ở trong topic đó là: "Cây số ... đã đăng ký/bán qua điện thoại, tin nhắn” thì quyền ưu tiên thuộc về người đã đăng ký qua điện thoại, tin nhắn.

4. Nếu Thành viên bán hàng sử dụng cách thức “Chỉ bán hàng qua điện thoại/tin nhắn” thì phải ghi rõ ở ngay trên Tiêu đề (tên) của topic bán hàng. Ví dụ một tiêu đề là: Sam núi 3/7 - Chỉ bán qua điện thoại/tin nhắn.

Trong trường hợp này mặc nhiên là Thành viên bán hàng từ chối việc đăng ký trực tiếp trên Diễn Đàn của người mua. Quyền ưu tiên thuộc về người đăng ký qua điện thoại/tin nhắn.

Điều 13: Ngay sau khi bán xong Sản phẩm (hoặc các Sản phẩm) được đăng bán trong một topic, Thành viên bán hàng phải xác nhận “Đã bán xong” vào topic đó để Quản lý viên di chuyển topic về Lưu trữ.

(Còn tiếp)
 

trungduart

Administrator
Tiếp:

CHƯƠNG III: QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI BÁN VÀ MUA.


Điều 14: Quyền lợi và trách nhiệm của người bán.

1. Thực hiện đầy đủ các bước sau để trở thành Thành viên bán hàng:

B1. Gửi đề nghị về việc trở thành Thành viên bán hàng cho BQT. Cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin cá nhân theo yêu cầu của BQT.
B2. Sau khi BQT xác nhận đồng ý, Thành viên phải đóng đủ lệ phí theo quy định của Diễn Đàn đối với Thành viên bán hàng.
B3. Xác nhận vào topic Dành cho Thành viên bán hàng là: đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định của Diễn Đàn.
Thể hiện các thông tin cá nhân theo yêu cầu của Diễn Đàn trên Hồ sơ cá nhân để các thành viên khác được thấy rõ.

2. Sau khi thực hiện đầy đủ các bước nêu tại khoản 1 điều này, Thành viên sẽ được kích hoạt tài khoản Thành viên bán hàng và bắt đầu được quyền tham gia bán hàng hoá trên Diễn Đàn.

3. Chỉ cung cấp các Sản phẩm đảm bảo chất lượng tốt và tốt nhất cho người mua.

4. Đóng gói Sản phẩm một cách cẩn thận, đúng quy cách để đảm bảo chất lượng của Sản phẩm trong suốt quá trình vận chuyển tới tận tay người mua.

5. Phối hợp với bên dịch vụ vận chuyển để đóng hàng và chuyển hàng cẩn thận. Bàn giao hàng đúng hẹn cho người mua.

6. Chịu trách nhiệm về việc mất mát, hư hỏng Sản phẩm trong suốt quá trình trước khi bàn giao cho khách hàng.

7. Tham gia mua bán hàng một cách văn minh, lịch sự, khách quan, trung thực. Đảm bảo quyền lợi chung của các bên liên quan. Giữ uy tín cho bản thân và cho Diễn Đàn.

8. Có trách nhiệm phối hợp tích cực với BQT và các bên liên quan để giải quyết các tranh chấp, mẫu thuẫn phát sinh - nếu có.

9. Tự chịu trách nhiệm về các hành vi của bản thân. Chịu trách nhiệm bồi thường mọi phí tổn cho các bên liên quan nếu lỗi do bên bán gây ra.

10. Thực hiện đầy đủ các quy định chung của Diễn Đàn và các quy định riêng dành cho Khu bán hàng trên Diễn Đàn.

11. Được hưởng các quyền lợi khác và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Diễn Đàn.

Điều 15: Quyền lợi và trách nhiệm của người mua.

1. Đăng ký làm thành viên chính thức của Diễn Đàn để được hưởng đầy đủ các quyền khi đăng ký mua hàng trên Diễn Đàn.

2. Được quyền thắc mắc, khiếu nại khi quyền của người mua bị xâm phạm. Được quyền tố cáo các hành vi vi phạm của các Thành viên có liên quan trong lĩnh vực mua bán hàng.
Không sử dụng các quyền này để khiếu nại, tố cáo sai sự thật.

3. Tham gia đăng ký và mua hàng một cách văn minh, lịch sự, khách quan, trung thực. Đảm bảo quyền lợi chung của các bên liên quan. Giữ uy tín cho bản thân và cho Diễn Đàn.

4. Thanh toán đầy đủ, đúng hẹn cho người bán hàng.

5. Kiểm tra hàng hoá ngay khi nhận bàn giao. Nhận hàng và thông báo kết quả lại cho người bán.

6. Được quyền từ chối nhận hàng nếu hàng không đúng theo như đã thoả thuận khi đăng ký mua. Từ chối nhận hàng trong trường hợp hàng hoá bị hư hỏng do lỗi của phía bên người bán, bao gồm cả những lỗi do bên vận chuyển. Trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

7. Có trách nhiệm phối hợp tích cực với BQT và các bên liên quan để giải quyết các tranh chấp, mẫu thuẫn phát sinh - nếu có.

8. Tự chịu trách nhiệm về các hành vi của bản thân. Chịu trách nhiệm bồi thường mọi phí tổn cho các bên liên quan nếu lỗi do phía bên người mua gây ra.

9. Thực hiện đầy đủ các quy định chung của Diễn Đàn và các quy định riêng dành cho Khu bán hàng trên Diễn Đàn.

10. Được hưởng các quyền lợi khác và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Diễn Đàn.


(Còn tiếp)
 

trungduart

Administrator
Tiếp theo và hết:


CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VI PHẠM


Điều 16: Các hình thức xử lý vi phạm của Diễn Đàn đối với Thành viên vi phạm.

1. Tất cả các Thành viên khi tham gia vào việc bán và mua hàng trên Diẽn Đàn, nếu vi phạm các quy định của Diễn Đàn thì tuỳ theo hình thức, tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo các hình thức từ Cảnh cáo, Truất quyền bán hàng (có thời hạn hoặc vĩnh viên) đối với Thành viên bán hàng, đến Cấm truy cập (khoá nick) có thời hạn hoặc vĩnh viễn, kể cả trong trường hợp sử dụng nick khác nếu bị phát hiện.

Tức là các hình thức xử lý vi phạm ở đây là áp dụng trực tiếp với cá nhân thành viên vi phạm chứ không chỉ là áp dụng đối với tên nick của Thành viên vi phạm.

2. Thành viên bán hàng, nếu bị xử lý vi phạm theo hình thức từ Cấm truy cập có thời hạn trở lên thì mặc nhiên là bị mất Tài khoản bán hàng. Diễn Đàn không có trách nhiệm bồi hoàn lại khoản lệ phí đăng ký bán hàng đã nộp.

Hết thời gian bị Cấm truy cập, nếu có nhu cầu bán hàng trở lại thì phải làm lại các thủ tục từ đầu (quy định tại khoản 1 Điều 14 của bản Nội quy này). Trong trường hợp này, BQT có quyền chấp nhận hay từ chối.

3. Tất cả các Thành viên vi phạm, nếu đã bị xử lý theo hình thức Cảnh cáo lần đầu, nếu lập lại lần thức hai thì tuỳ theo mức độ vi phạm, có thể sẽ bị xem xét áp dụng từ hình thức Cảnh cáo đến Cấm truy cập có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

4. Nếu một Thành viên vi phạm nào đó mà đã bị xử lý đến hai lần Cảnh cáo, nếu vi phạm lần thứ 3 thì dù là ở mức độ nhẹ cũng sẽ bị xử lý theo hình thức Cấm truy cập có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

Điều 17: BQT Diễn đàn có toàn quyền trong việc xác định và xử lý các hành vi vi phạm các quy định của Diễn đàn. Trong trường hợp cần thiết, BQT có thể phối hợp với các Cơ quan chức năng của Nhà nước để giải quyết.
=================================​


CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.


Điều 18: Trình tự và nguyên tắc giải quyết các tranh chấp trong giao dịch mua bán trên Diễn Đàn.

1. Trong các quan hệ giao dịch mua bán nói chung, khi xảy ra các vấn đề tranh chấp thì các bên liên quan phải cùng nhau trao đổi, giải quyết trên tinh thần hoà giải, tôn trọng lẫn nhau, hai bên cùng có lợi. Trong trường hợp các bên liên quan không tự giải quyết được thì có thể đưa ra BQT hoặc các Cơ quan chức năng của Nhà nước để giải quyết.

2. Khi có phát sinh các tranh chấp thì các bên liên quan cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

a. Tích cực phối hợp với BQT và các bên liên quan để giải quyết sự việc.
b. Cung cấp các chứng cứ xác thực có liên quan đến sự việc để BQT xem xét.
c. Nghiêm cấm các hành vi làm thay đổi hiện trạng bằng chứng; làm giả bằng chứng.
d. Không có những lời lẽ mang tính kết luận sự việc, mang tính bôi nhọ, xúc phạm lẫn nhau.

3. Tất cả các hành vi làm thay đổi hiện trạng bằng chứng, làm sai lệch bằng chứng, làm giả chứng cứ đều bị coi là các vi phạm mang tính chất nghiêm trọng. Khi vi phạm thì sẽ bị xử thua trong mọi trường hợp.

4. Hiệu lực thi hành.

a. Kết luận cuối cùng của BQT có hiệu lực thi hành.
b. Trong trường hợp đưa ra các Cơ quan chức năng của Nhà nước để giải quyết thì tuân thủ theo trình tự quy định của Nhà nước. Phán quyết của Cơ quan Nhà nước có hiệu lực thi hành.

5. Bên vi phạm phải chịu mọi phí tổn và bồi thưởng thiệt hại cho các bên liên quan.

Điều 19: Hiệu lực của Nội quy.

1. Đối tượng áp dụng: Là tất cả các thành viên của Diễn đàn và những người tham gia vào các quan hệ giao dịch mua bán trên Diễn đàn.

2. Hiệu lực của Nội quy:

a. Bản Nội quy này có giá trị hiệu lực kể từ O giờ 00, ngày 09 tháng 8 năm 2015
b. Các quy định trước đây trái với bản Nội quy này đều không còn giá trị hiệu lực.

Ngày ban hành: 01/8/2015

T/M BQT

NGUYỄN HỮU DŨNG


Hết.​
 
Top