Quá trình làm ngọn cây - sau 5 năm

GioNui

Moderator
Nguồn: Heike_vG - Bonsai Fachforum

2007: cây đã được 2 năm tuổi2008:2009: Cao 30cm - đường kính thân 3,5cm

2010:2012:Thật là quá trình phát triển đáng kinh ngạc cho một cây bách.

Thông tin thêm: 10/2010 tác giả đã đoạt giải trong cuộc thi nuôi cây phôi tương tự như cuộc thi của diễn đàn mình. 
Top