Quá trình bung mầm của Duối nhám.

Proartree

Thành viên tích cực
Một trong những điều gây ấn tượng trong Bonsai chính là sự khác biệt. Khác biệt từ lúc cây còn giai đoạn phôi đến khi thành phẩm. Hay chỉ đơn giản là sự khác biệt giữa các giai đoạn của chu kỳ thay lá, quá trình từ lúc lặt lá tỉa cành đến khi bung mầm, hoàn thành việc tạo tán mới.
Chia sẻ cùng AE. :D


 
Top