PBA show

RatThichBonsai

Thành viên Danh Dự
Theo tôi nghĩ thì nên dùng cảm giác của mình để chưng phụ kiện, có điều nên tránh là cây phụ kiện phải nhỏ hơn cây chính và chậu cũng phải khác kiểu khác màu với chậu của cây chinh, ngoài ra cũng phải tránh dùng phu kiện quá nổi bật làm lu mờ cây hay vật chính được trưng bày.

 
Top