[P3] Lá nhỏ giòn, lâu lớn.

bonsaihainhon

Thành viên

Ghé tham quan vườn sẽ được báo giá từng bonsai mini, vì nhiều quá không thể cho giá đồng bộ kèm số bonsai thứ tự.
 
Top