Non Bộ - Hòn Thuyền Chài !!!

Đông Xuân

Thành viên tích cực
Thuyền Chài lơ lửng giữa dòng ...

Không muốn trồng cây lên vì tiếc hòn đá Duy Xuyên nguyên bản.Lướt sóng bám biển đêm ngày.

 

Dst1079

Thành viên tích cực
Trả lời: Re: Non Bộ - Hòn Thuyền Chài !!!

Biển đảo quê hương ta đó.
Thiếu chi tiết cá chết trắng bờ; Với mấy cái dàn khoan của bọn Tàu khựa nữa :D
==================================

Mới thành tác phẩm hoàm hảo được :D
 

Đông Xuân

Thành viên tích cực
Re: Trả lời: Re: Non Bộ - Hòn Thuyền Chài !!!

Đấy là phần do bọn Tàu là tác giả, âm mưu xấu xa, bà con cảnh giác. Chứ nguyên tác thì không.
 
Top