Nhờ các cao nhân xem giúp!

lydainghia

Thành viên tích cực
Nhờ các anh chi trên diễn đàn xa gần ghé mắt nhìn dùm em đây là còn gi ạ.Cảm ơn nhiều lắm :)
 

hocchoimai

Thành viên
Ở chổ mình thì người ta hay bảo nó là con Cắc Ké theo lời đọc hồi nhỏ hay nghe là Kỳ nhông ông Kỳ đà, Kỳ đà cha Cắc Ké đó Nghĩa ui. Mà hỏng biết đúng hông nữa.8->
 
Top