nhờ các bác tư vấn cứu cây mai

vo chi cong1

Thành viên


cây phôi e đem về khoản 1 năm rồi nhưng không hiểu sao cứ ra mầm non rồi già rồi cháy lá rồi chết rồi lại ra mầm mới cứ một vòng lẩn quẩn nên cây không phát triển được ak. cây e về trồng dưới đất trồng bằng sơ dừa trấu sống ak.
 
Top