nhờ ae giúp demo cây sung

Caysung

Thành viên mới
Các bác giúp cây này với, đường kính 300cm, 4 năm tuổi, tàn rễ 1000cm không biết tạo dáng sao nữa.
 
Top