Nguyệt quế

VUHUYNH

Thành viên Mua Bán
Đây là 2 phôi nguyệt quế vườn nhà vừa mới bứng lên chuyển đến các anh, chú tham khảo dùm . cây nằm đất đã lâu nên già và cằn cõi quá
cây 1


cây 2


các anh hướng dẫn xử lý 2 phôi nây dùm:D
 

vinhquangle

Thành viên tích cực
Cây số 1 đẹp,nếu là của mình chỉ lấy 1 huyền và 1 trực để chơi dạng bán thác đổ đẹp hơn
cây 2 chơi trực lắc thôi
 
Top