Nguyệt Quế đẹp

có 2 phôi hoành so sánh với gói thuốc,giá mềm
cây 1.đa thân.đế nở đềucây 2.đã cắt giật nhiều năm.thân vặn xoắn rất già đế nở 4 phía
Đã bán
giá liên hệ 0933206520
0933292114
 
Top