Nghệ nhân Michael Siow biểu diễn làm cây Sanh tại triển lãm 02/09/2011

lnvinh

Super Moderator
Ông Michael Siow biểu diễn làm cây Sanh:

Chuẩn bị dụng cụ bắt đầu làm:
 

lnvinh

Super Moderator
Trả lời: Nghệ nhân Michael Siow biểu diễn làm cây Sanh tại triển lãm 02/09/2011

Khán giả cũng đến dự rất đông để theo dõi ông thực hiện:
 

lnvinh

Super Moderator
Trả lời: Nghệ nhân Michael Siow biểu diễn làm cây Sanh tại triển lãm 02/09/2011

Ông Zhao QuingQuan cũng qua chia sẻ trước với ông:
 

lnvinh

Super Moderator
Trả lời: Nghệ nhân Michael Siow biểu diễn làm cây Sanh tại triển lãm 02/09/2011

Đây là tác phẩm cây Sanh trước khi ông thực hiện:

 

lnvinh

Super Moderator
Trả lời: Nghệ nhân Michael Siow biểu diễn làm cây Sanh tại triển lãm 02/09/2011

Trước khi thực hiện Ông nhờ người phiên dịch nói sơ qua về ý định thực hiện:
 

lnvinh

Super Moderator
Trả lời: Nghệ nhân Michael Siow biểu diễn làm cây Sanh tại triển lãm 02/09/2011

Bắt đầu thực hiện: Việc làm trước tiên là lặt lá đã:

 

lnvinh

Super Moderator
Trả lời: Nghệ nhân Michael Siow biểu diễn làm cây Sanh tại triển lãm 02/09/2011

 

lnvinh

Super Moderator
Trả lời: Nghệ nhân Michael Siow biểu diễn làm cây Sanh tại triển lãm 02/09/2011

Thấy tàn nhiều lá nên các nghệ nhân Việt Nam đã bước lên tiếp sức với ông cho nhanh:

 

lnvinh

Super Moderator
Trả lời: Nghệ nhân Michael Siow biểu diễn làm cây Sanh tại triển lãm 02/09/2011

Đang say sưa săn ảnh thì phát hiện ngay 1 tay súng khác lại đang săn chính mình, định bắn trả nhưng không kịp nữa, hắn đã bắn trúng mình trước, nhìn kĩ lại thì ra là 1 người quen cũ nhưng luôn gặp thường xuyên nên lúc nào cũng mới hoài – thienvuongbang, bắn nhanh quá, chỉ kịp bắn trả khi hắn đã hạ súng:
 

lnvinh

Super Moderator
Trả lời: Nghệ nhân Michael Siow biểu diễn làm cây Sanh tại triển lãm 02/09/2011

Vui vì gặp bạn hiền mới có mấy phút lơ là thôi vậy mà ngó xuống Ông và các nghệ nhân VN đã tuốt xong lá. Ông trao đổi sơ với Ông Zhao QuingQuan:
 

lnvinh

Super Moderator
Trả lời: Nghệ nhân Michael Siow biểu diễn làm cây Sanh tại triển lãm 02/09/2011

Theo đó ông dự kiến sẽ uốn cây này thành dáng thác đổ:
 

bonhuen0.1

Thành viên tích cực
Trả lời: Nghệ nhân Michael Siow biểu diễn làm cây Sanh tại triển lãm 02/09/2011

Tiếp đi anh. sẽ có nhiều điều hay đáng học hỏi lắm đây
 

lnvinh

Super Moderator
Trả lời: Nghệ nhân Michael Siow biểu diễn làm cây Sanh tại triển lãm 02/09/2011

Và Ông bắt đầu uốn dây nhôm:

 

lnvinh

Super Moderator
Trả lời: Nghệ nhân Michael Siow biểu diễn làm cây Sanh tại triển lãm 02/09/2011

 

lnvinh

Super Moderator
Trả lời: Nghệ nhân Michael Siow biểu diễn làm cây Sanh tại triển lãm 02/09/2011

Thoáng 1 lát vậy mà ông uốn đã xong:
 

lnvinh

Super Moderator
Trả lời: Nghệ nhân Michael Siow biểu diễn làm cây Sanh tại triển lãm 02/09/2011

Kiểm tra cành uốn 1 lát:
 

lnvinh

Super Moderator
Trả lời: Nghệ nhân Michael Siow biểu diễn làm cây Sanh tại triển lãm 02/09/2011

Sau khi kiểm tra Ông chỉnh lại vài nét chính:

 

lnvinh

Super Moderator
Trả lời: Nghệ nhân Michael Siow biểu diễn làm cây Sanh tại triển lãm 02/09/2011

Và Ông đã thay với chậu cho hợp với dáng đổ dự kiến:
 

lnvinh

Super Moderator
Trả lời: Nghệ nhân Michael Siow biểu diễn làm cây Sanh tại triển lãm 02/09/2011

Cuối cùng tác phẩm cũng đã hoàn tất:
 

lnvinh

Super Moderator
Trả lời: Nghệ nhân Michael Siow biểu diễn làm cây Sanh tại triển lãm 02/09/2011

Tác phẩm sau khi làm:
 
Top