nói về .....GIA KHỔNG HUỲNH !

sieuli

Thành viên tích cực
ktm hả anh hàng đọc quá hen
__________________
khổng tử nói: Học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao ?

Có bạn hữu nơi xa đến thăm, chẳng mừng lắm sao?

Người chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ, thế chẳng phải người quân tử ư ?

Khổng tử nói: Có ai ra khỏi nhà mà không qua cửa ? Làm người cớ sao không theo đạo lí chung đó mà làm ?

khổng tử nói : Gia khổng huỳnh viết ngắn , nhưng chữ ký hơi dài đó ư ?. ......:)):)):))
..................
hàng đẹp chúc mừng.
__________________
khổng tử nói: Học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao ?

Có bạn hữu nơi xa đến thăm, chẳng mừng lắm sao?

Người chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ, thế chẳng phải người quân tử ư ?

Khổng tử nói: Có ai ra khỏi nhà mà không qua cửa ? Làm người cớ sao không theo đạo lí chung đó mà làm ?

khổng tử nói : Gia khổng huỳnh viết ngắn , nhưng chữ ký hơi dài đó ư ?. ...... :)):)):))
..............=))=))=))=))=))
 

Francesco Totti

Thành viên
khổng tử nói : Gia khổng huỳnh viết ngắn , nhưng chữ ký hơi dài đó ư ?

GKH :dạ, con viết ngắn vì Thầy dặn con phải kiệm lời
....để những lời còn lại dành cho chém gió nữa chứ ạ !
KT : Ôi, đứa học trò lợi hại thật
 
Top