MCT Thiên Nhiên Vip:

tamcantho

Thành viên tích cực
***CÂY 1: MCT Lá Trung Dáng Tự Nhiên Khủng:
-Cây Mct trung nu cực già và đẹp,Thân đầy nu...
-Hoành 70cm,Cao 65cm,đế đẹp cả 2 mặt...

( CÒN TIẾP )
 

tamcantho

Thành viên tích cực
***CÂY 2: MCT Lá Lớn Dáng Tự Nhiên:
-Cây mct lá lớn dáng tự nhiên cực già và đẹp,Cốt chi to+xương dăm dầy khít
-Hoành 60cm,Cao 90cm,Đế đẹp....
( CÂY 2 ĐÃ BÁN )

 

tamcantho

Thành viên tích cực
***CÂY 3: MCT Lá Lớn Dáng Trực Lắc:
-Cây mct lá lớn nu da đen dáng trực lắc cực già và đẹp,Thân nhiều nu,Cốt chi to đã cân với tỉ lệ cây,chi cành chuẩn bonsai,Hàng thi đấu tương lai...
-Hoành 60cm,Cao 80cm,Đế đẹp 24h....
 
Top